Verden ifølge Poul

Poul Bærnholdt Lund, Højbovej 29A, DK 8600 Silkeborg  

Vi er så heldige at leve i et "smørhul" i Universet - på solsystemets suverænt smukkeste planet. I en fantastisk verden, der sprudler af en mangfoldig rigdom af forskellige livsformer.

 

Vi mennesker har som klodens altdominerende race et indiskutabelt ansvar for at forvalte denne vidunderlige verden, at beskytte livet i alle dets udtryksformer og selvfølgelig også at opføre os ordentligt over for vore egne artsfæller.

 

Det sidste århundredes mange nye teknologiske muligheder har resulteret i et stærkt  stigende befolkningstal og dermed skabt et væld af nye udfordringer for menneskeheden: Massive problemer omkring miljøforurening, varige og ødelæggende klimaforandringer og enorme forskelle mellem rige og fattige.

 

I stedet for at vi står sammen omkring løsningen af disse utallige fælles, menneskeskabte problemer, er verden desværre fortsat domineret af kortsigtede politiske løsninger, der først og fremmest fokuserer på snævre nationale  interesser. Internationale organisationer som FN mangler magten til at gennemtvinge nødvendige tiltag.

 

Desuden forgiftes vore løsningsmuligheder af  politiske og religiøse galninge, der opildner til had og uforsonlighed og blodig strid mellem mennesker.

 

Hvis menneskeheden skal overleve som art, er det derfor bydende nødvendigt, at vi alle øjeblikkeligt besinder os og begynder at samarbejde til fælles bedste. Det gælder fra det helt personlige plan over det kommunale og nationale og endelig også i det internationale regi.

 

I modsat fald er der stor risiko for, at vi ender med at være blevet klodens værste skadedyr, der inden længe vil have ødelagt levemulighederne på planeten - ikke blot for vores egen race, men for alle livsformer.